Spoločnosť

Vďaka modularite, škálovateľnosti a flexibilite dokážeme lepšie porozumieť potrebám našich zákazníkov.

Každý deň sa snažíme hľadať spôsoby, ako zamestnancom uľahčiť prácu vo výrobe.

Spoločnosť KLUDY pomáha širokému spektru výrobných spoločosti zlepšovať a inovovať výrobne procesy.

S našimi zákazníkmi spoločne zdolávame každodenne výzvy zadaného projektu až po odovzdanie do výrobného procesu.

Tým naša práca ale nekončí z našich zákazníkova sa stávajú naši partneri a naďalej sa staráme o bezproblémový chod našich zariadení počas celého životného cyklu stroja.

Prečo si vybrať nás?

Priemyselnej automatizácii ako takej sa venujeme už viac ako 10 rokov. Za túto dobu sme získali mnoho skúsenosti a prišli s našimi partnermi na mnoho inovatývnych riešení.
Naša spoločnosť sa taktiež zaoberá vlastným vývojom softwérových a designových riešení tak aby naša práca bola čo najviac efektvna. Neplatíte nám za čas čo strávime na projekte ale za naše skúsenosti.
Tvoríme stroje pre ľudí a preto sa snažíme aby boli čo najednoduchšie na ovládanie a údržbu.
Navrhujeme modulárne riešenia výrobnych liniek aby bolo možné jednoducho a kedykoľvek rozšíriť výrobny proces.