Návrh

Zariadenie navrhneme tak, aby plnili požiadavky zákazníka a zároveň sa na ňom ľuďom dobre pracovalo.

Zostavíme vám návrh riešenia riadiaceho systému a cenovú ponuku.

Pri navrhovaní riadiaceho systému je pre nás dôležité vnímať potreby ľudí, ktorý majú obsluhovať riadiacu jednotku. Počas navrhovania s vami konzultujeme možnosti. Keď nám návrh riešenia odobríte, začneme s realizáciou.

Cenovú ponuku zostavíme každému klientovi na mieru, nakoľko cenu ovplyvňuje veľkosť výrobnej linky, množstvo spotrebovaného materiálu a technologický postup.

Spoločnosti, ktorým sme pomohli navrhovať