Servis

Pravidelná údržba riadiacich systémov, servis pri poruche alebo výpadku.

Nenecháme vašu výrobu stáť.

Snažíme sa čo najviac eliminovať výpadky vo výrobe. Ak nečakane prestane niečo fungovať, naši technici sú pripravený poradiť alebo vyraziť priamo na pracovisko.

Každému pracovníkovi poskytneme odborné školenie ako riešiť pravidelnú údržbu a ako reagovať počas výpadku riadiaceho systému.

Spoločnosti, ktorým sme pomohli servisovať